News

Конкурс за доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2017.години

Конкурсом су предвиђени подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама као и за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму у Републици Србији.
Право на коришћење бесповратних средстава имају дестинацијске менаџмент организације, привредна друштва, односно друге организације и институције чији је оснивач Влада или јединица локалне самоуправе, локалне туристичке организације, као и невладине организације за реализацију пројеката развоја туризма.

Рок за подношење пријава је до 31.03.2017. године, односно до 01.10.2017. године за остале захтеве у зависности од области за коју се конкурише.

Туристичка организација Града Сомбора планира да аплицира са неколико пројеката и спремна је да свим привредним субјектима и невладиним организацијама, које имају право учешћа на конкурсу, пружи стручну помоћ и помогне при аплицирању, а све у циљу унапређења туристичке промоције и развоју туризма Града Сомбора.

Додатне информације о конкурсу доступне су на:
http://mtt.gov.rs/…/konkurs-za-dodelu-subvencija-i-dotacij…/