News

V ZLATNI DESTILAT KLJAJIĆEVA ZA NAJBOLJU RAKIJU ŠLJIOVICU

Takmičarski uslovi

Proizvodjačka kategorija: individualni proizvodjači za sopstvenu upotrebu i destilerije rakija

Vrsta rakije-šljivovica, godine 2016 i ranije

Na predatim uzorcima obavezno naznačiti podatke o proizvodjaču ,ime prezime i adresu,god.proizvodnje i sadržaj alkohola

Način prijave-min 0,5 lit- po uzorku

                     -300 din.na ime kotizacije

Kotizacija se može uplatiti u gotovini prilikom predaje u kancelariji udruženja ili na žiro račun 200-239200101040-69 kod Poštanske štedionice

Predaja uzoraka od 04. do 06. septembra 2017.god.  od 10 do 14 časova u Dom kulture, Moše Pijade, kod Dragojević Djoke mobilni tel. 062/605035

Ocenjivanje uzoraka-7.septembra.2017 u 19 časova prostorije Udruženja u Domu kulture

Proglašenje rezultata-10.septembra 2017 Kljajićevo, Burduševo Brdo za vreme održavanja manifestacije DANA VESELE MAŠINE

 

Pobednici pored dioloma i medalja dobijaju umetničke slike sa likovne kolonije koje organizuje udruženje.

 

Bliže informacije: Dragojević Djoko...062605035

                             Branko Šoštarić-Šole..063562839