News

Промоција туристичке понуде Сомбора на Новосадском сајму туризма

Окосница овог сајма jе биo Дунавски регион који карактерише широк спектар комплексног историјског наслеђа, култура, религија, тржиште, заједница и држава.

ТОГ Сомбора је своју туристичку понуду промовисала на штанду Туристичке организације Војводине која је и ове године окупила велики број војвођанских туристичких организација (Бач, Апатин, Оџаци, Кула, Врбас, Суботица, Палић, Бачка Паланка, Темерин...). Дистрибуиран је промотивни материјал бројних туристичких субјеката, а за промоцију смештаја у домаћој радиности и сеоским туристичким домаћинствима штампан је нови флајер.

Сајам се од ове године концепцијски редефинисао у Сајам рецептивног туризма.