Javne nabavke

You can download PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE here.

Datum Naziv javne nabavke
05/12/2019 услуга организације манифестације Нове године
02/12/2019 Уметничке услуге за манифестацију Сомборске зимске чаролије
14/10/2019 План ЈН за 2019 годину
15/05/2019 услуга организације манифестације „Сомборско лето“
26/02/2019 услуга штампања за 2019. годину
01/12/2018 услуга организације манифестације „Сомборске зимске чаролије“
26/11/2018 услуга организације "Дочек Нове 2019. године"
31/05/2018 организација Сомборског лета
25/04/2018 ЈНМВ (добра) број 02/18 - Туристички информациони систем-интерактивни излог
06/03/2018 usluga štampanja
20/12/2017 услуга организације „Дочек Нове 2018. године“
20/02/2017 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2017. ГОДИНУ
08/02/2017 PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017.GODINU
17/03/2016 PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU