Европски Амазон службено је проглашен Петодржавним резерватом биосфере Мура-Драва-Дунав од стране UNESCO-a

Европски Амазон службено је проглашен Петодржавним резерватом биосфере Мура-Драва-Дунав од стране UNESCO-a

Европски Амазон службено је проглашен Петодржавним резерватом биосфере Мура-Драва-Дунав од стране UNESCO-a.
Резерват биосфере протеже се Аустријом, Словенијом, Хрватском, Мађарском и Србијом на готово милион хектара и 700 километара речног тока. То је највеће заштићено речно подручје у Европи и међународни пример синергије заштите природе, климатске отпорности и одрживог развоја.

Више на линку:  https://bit.ly/3zd7Smk