СОМУС - Сомборске музичке свечаности

СОМУС - Сомборске музичке свечаности

Манифестација се одржава у организацији KЦ ‘’Лаза Kостић’’. Током неколико дана приређују се концерти класичне музике.

Информације: тел. 025/468-327