Javne nabavke

You can download PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE here.

Datum Naziv javne nabavke
22/05/2020 Друге измене и допуне Плана ЈН за 2020 године
22/05/2020 услуга организације концерта поводом манифестације Сомборски котлић
09/03/2020 услуга изнајмљивања бине са пратећом опремом
26/02/2020 Услуге обезбеђења манифестација
19/02/2020 услуга штампања за 2020. годину
19/02/2020 услуге уступања људских ресурса
14/02/2020 I измене Плана јавних набавки за 2020. годину
31/01/2020 услуга организације концерта за Дан града Сомбора
30/01/2020 Plan javnih nabavki za 2020. godinu
05/12/2019 услуга организације манифестације Нове године
02/12/2019 Уметничке услуге за манифестацију Сомборске зимске чаролије
14/10/2019 План ЈН за 2019 годину
15/05/2019 услуга организације манифестације „Сомборско лето“
26/02/2019 услуга штампања за 2019. годину
01/12/2018 услуга организације манифестације „Сомборске зимске чаролије“
26/11/2018 услуга организације "Дочек Нове 2019. године"
31/05/2018 организација Сомборског лета
25/04/2018 ЈНМВ (добра) број 02/18 - Туристички информациони систем-интерактивни излог
06/03/2018 usluga štampanja
20/12/2017 услуга организације „Дочек Нове 2018. године“
20/02/2017 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2017. ГОДИНУ
08/02/2017 PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017.GODINU
17/03/2016 PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU