Biciklistička i šetna staza Dondo

Biciklistička i šetna staza Dondo

Zelena staza Dondo -  staza zdravlja, vodi od centra Bačkog Monoštora, pa sve do jednog od "mrtvih" rukavaca Dunava, omiljenog izletišta i vikend naselja Dondo, u sklopu Specijalnog Rezervata prirode “Gornje Podunavlje”. Reč je o stazi dugoj 7.500 metara koja, nakon beznačajno dugog dela u samom naselju, vodi kroz netaknute poplavne šume Gornjeg Podunavlja, pri čemu je obeležena i posebnim, ekološki napravljenim, informativnim tablama.

 

Sadržaj info-tabli, inače dvojezičnih (srpski i engleski) i napravljenih od reciklirane drvene građe, je mnogostran. Cilj je posetioce orijentisati u prirodi I predstaviti im značaj područja u kome se nalaze, ali I predočiti dobrobiti boravka u prirodi I održivih načina transporta, te se na tablama nalaze podaci, na bazi prosečne osobe teške 75 kilograma, o tome koliko su kalorija potrošili ukoliko pešače, trče ili voze bicikl na svakoj od "kontrolnih tačaka" ove staze. U skladu sa okruženjem, na drugoj strani tabli se nalaze fotografije i tekstovi o biljkama i životinjama karakterističnim za Gornje Podunavlje. 

 

Deo staze koji prolazi kroz Gornje Podunavlje od tačke ulaska u Rezervat, do crpne stanice, pa nasipom prve obrambene linije do vikend naselja Dondo upotrebljava se cele godine za vreme trajanja dnevne svetlosti, osim u periodu rike jelena kada su aktivnosti svedene na vremenski interval od 8-15 časova. Deo staze od vikend naselja Dondo do mosta na Kanalu DTD, koji prolazi kroz šumu, koristi se u periodu od 01.04. do 31.07. tekuće godine za vreme trajanja dnevne svetlosti. 

Sve organizovane grupne posete obavezno je pravovremeno najaviti u JP “Vojvodinašume”, ŠG „Sombor“, putem telefona 062 800 5352.