СОМБОРСKЕ ЗИМСKЕ ЧАРОЛИЈЕ

СОМБОРСKЕ ЗИМСKЕ ЧАРОЛИЈЕ

Манифестација се одржава на централном градском тргу уз отворено клизалиште. У дрвеним кућицама се продаје храна и пиће, одржавају се разноврсни едукативно-забавни програми за децу и музички концерти.

Информације: ТОГ Сомбор , тел. 025/434-350